Privaatsuspoliitika

ÜLDINE

Meie kodulehte (Orunescapemarket) on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile oma isikuandmed, küll aga palun olge teadlik, et kasutame kodulehel küpsiseid (cookies), mis annavad meile statistilist teavet, mis aitavad meil analüüsida käitumise mustreid ja salvestada andmeid nagu valitud keel, aadress jms.

Kui Te soovite aga läbi kodulehe osta meie tooteid või saada selle kohta rohkem teavet, siis isikuandmete jagamine meiega on vajalik.
Töödeldes isikuandmeid nagu näiteks nimi, aadress, e-posti aadress või telefoninumber, täidame GDPR’ist (General Data Protection Regulation) ning teistest Eesti riigis kehtivatest seadusest tulenevaid kohustusi. Anname Teile siinkohal ülevaate, millistel eesmärkidel me Teie kohta andmeid kogume, kuidas töötleme ning milliseid tehnilisi lahendusi selleks kasutatakse.

VORMIDE TÄITMINE, ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

  • Kodulehel vorme täites palume pöörata tähelepanu, millisel eesmärgil Te vormi täidate.
  • Kogume Teie kohta ainult nii palju informatsiooni, kui vajalik.
  • Teie poolt tellitud kauba üle andmiseks (nt Teie ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, e-postiaadress, infopäringutele vastamiseks, jne).
  • Vormide täitmisel (isikuandmete edastamisel) seostatakse senised infokillud, mis sisaldavad Teie kohta salvestunud informatsiooni,
  • Teie vormiga edastatud informatsiooniga ehk seostatakse Teie andmetega (nimi, telefon, e-posti aadress jne).
  • Teie isikuandmetega seotud informatsiooni kasutatakse personaliseeritud e-kirjade.
  • Muudel eesmärkidel isikuandmeid ei töödelda ega väljastata kolmandatele osapooltele.

Platvormid, mis koguvad isikuandmeid: MailChimp, WordPress, WooCommerce.

INFORMATSIOONI KOGUMINE KODULEHE KÜLASTUSE KÄIGUS

Meie koduleht korjab ja salvestab erinevaid infokilde (küpsised), kui külastaja lehele tuleb. Vastav informatsioon ja isikuandmed salvestatakse serveri logi failidesse.

Teie kohta salvestatakse nt järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, keele eelistus, aeg ja sessiooni pikkus, mil kodulehte külastatakse, asukoht, kust külastust tehakse, IP aadress, mobiiliseadmete andmed, kui külastate lisaks ka neilt kodulehte jne.

Antud informatsiooni kasutatakse vaid analüütlistel eesmärkidel (Google Analytics) ja ei seostata isikuandmetega.

Kui teil tekib küsimusi, pöörduge julgesti meie poole kirjutades Chati .